subscribe: Posts | Comments

Openingsrede van 4 Juni 1946

0 comments

(Uitgesproken door de Minister van Binnenlandse Zaken namens de Koningin)

Mijnheer de Voorzitter! De Koningin heeft mij gemachtigd, deze buitengewoone zitting van de Staten‐Generaal te openen.

Het samenkomen van de Eerste Kamer der Voorloopige Staten‐Generaal met de nieuwe Tweede Kamer vormt de eerste phase op den weg naar normale parlementaire verhoudingen, hetgeen tot grote verheugenis stemt. De omvang van de door U in deze tot 20 Juli a.s. durende zitting te verrichten werkzaamheden zal in belangrijke mate bepaald worden door het verloop van de Kabinetsformatie. Moge het U inmiddels gegeven zijn, in deze zitting tot heil van ons Vaderland werkzaam te zijn.

In naam der Koningin verklaar ik de buitengewoone zitting van de Staten‐Generaal te zijn geopend.

Leave a Reply