subscribe: Posts | Comments

Over “Troonredes.nl”

Het uitspreken van de Troonrede is een evenement dat al vele jaren onlosmakelijk is verbonden met de Nederlandse samenleving, zowel in maatschappelijk als in bestuurlijk opzicht beschouwd.

Welhaast elke inwoner van Nederland is vertrouwd met de “derde dinsdag in september”, of hij of zij nu geïnteresseerd is of niet, dan wel “monarchist” is of “republikein”.

Het bijzondere van troonredes is dat zij kunnen worden beschouwd als compacte en gecomprimeerde “dia’s van de bestuurlijke en maatschappelijke realiteit”.

Wat Nederland bestuurlijk beweegt en beleeft wordt ‑op hoofdlijnen- in de jaarlijkse troonrede aangeroerd. Een zeer groot aantal maatschappelijke en bestuurlijke aspecten en perspectieven passeert daarbij de revue, ‑sedert 1814‑, al vele jaren lang.

Deze website is als vervolg tot stand gekomen op het nevenproduct van de dissertatie “Besturen op de rand van chaos” (Lagas:1999), namelijk de CD-ROM “De Derde Dinsdag” (Lagas:1999 e.v.) en bevat in het bijzonder een compilatie van alle troonredes die in het Koninkrijk der Nederlanden ooit zijn uitsproken.

Het redactieteam dankt in het bijzonder de heer Ir. Robbert Jongepier, architect te Voorburg, voor al zijn hulp — in het bijzonder zijn grafische ondersteuning en bijdragen in de vorm van prenten en tekeningen- bij de totstandkoming van deze website.

De teksten zijn daar waar mogelijk en relevant gecompleteerd met ‑historische- afbeeldingen.

Het redactieteam van “troonredes.nl” wordt gevormd door:
Herko Coomans en Pieter C.  Lagas.