subscribe: Posts | Comments

Openingsrede van 27 juli 1948

Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes, heeft mij in naam van Hare Majesteit de Koningin opgedragen deze buitengewone...

posted on: mei 13, 2010 | author: Herko

Openingsrede van 4 Juni 1946

(Uitgesproken door de Minister van Binnenlandse Zaken namens de Koningin) Mijnheer de Voorzitter! De Koningin heeft...

posted on: mei 13, 2010 | author: Herko

Troonrede van 15 september 2009

Leden van de Staten-Generaal, De huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid tot verandering. De wereldwijde...

Troonrede van 15 september 2009
posted on: sep 15, 2009 | author: Herko

Troonrede 15 september 1992

Leden van de Staten-Generaal, Beelden van geweld, honger, racisme en verwaarlozing van het milieu bereiken ons iedere...

posted on: sep 15, 1992 | author: Herko

Troonrede van 19 september 1899

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam U bijeen te zien tot hervatting Uwer werkzaamheden. Moge de algemeene toestand van...

posted on: sep 19, 1899 | author: Herko

« Previous Entries Next Entries »