subscribe: Posts | Comments

Troonrede 23 juli 1946

Leden der Staten-Generaal, Het vertrouwen van mijn volk heeft U geroepen, om in de komende vier jaren mede te...

posted on: aug 25, 2015 | author: casper

Openingsrede 16 september 1947

Leden der Staten-Generaal, Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen deze zitting van Uw Hoge College te openen,...

posted on: aug 25, 2015 | author: casper

Troonrede 23 juli 1946

Leden der Staten-Generaal, Het vertrouwen van mijn volk heeft U geroepen, om in de komende vier jaren mede te...

posted on: mei 13, 2010 | author: casper

Openingsrede van 17 september 1946

(uitgesproken door de Minister van Binnenlandse Zaken namens de Koningin) Hare Majesteit de Koningin heeft mij...

posted on: mei 13, 2010 | author: casper

Openingsrede van 4 Juni 1946

(Uitgesproken door de Minister van Binnenlandse Zaken namens de Koningin) Mijnheer de Voorzitter! De Koningin heeft...

posted on: mei 13, 2010 | author: Herko

Troonrede van 15 september 1936

Leden der Staten-Generaal, Mij wederom in Uw midden bevindend, gevoel Ik allereerst behoefte uiting te geven aan Mijn...

posted on: mei 13, 2010 | author: casper

Troonrede van 19 september 1939

Leden der Staten-Generaal, Onder sombere omstandigheden kom Ik heden in Uw midden. Andermaal wordt ons werelddeel...

posted on: mei 13, 2010 | author: casper

Troonrede van 20 september 1938

Leden der Staten-Generaal, Bij den aanvang van het zittingjaar tot hervatting Uwer werkzaamheden gevoel Ik allereerst...

posted on: mei 13, 2010 | author: casper

Troonrede van 21 september 1937

Leden der Staten-Generaal, Mij wederom in Uw midden bevindend gevoel Ik allereerst behoefte uiting te geven aan Mijne...

posted on: mei 13, 2010 | author: casper

Openingsrede van 8 juni 1937

De Koningin heeft mij opgedragen deze buitengewone zitting van de Staten-Generaal te openen. De wetsontwerpen, waarbij...

posted on: mei 13, 2010 | author: casper

« Previous Entries