subscribe: Posts | Comments

Troonrede van 4 augustus 1840

Edel Mogende Heeren! Het strekt Mij tot genoegen U Edel Mogenden rondom Mij geschaard te zien, en in persoon deze...

posted on: aug 4, 1840 | author: Herko

Troonrede van 21 oktober 1839

Edel Mogende Heeren! Bij de opening Uwer tegenwoordige zitting kan Ik weder de verzekering geven, dat Mijne...

posted on: okt 21, 1839 | author: Herko

Troonrede van 15 oktober 1838

Edel Mogende Heeren ! Het strekt tot voldoening voor Mijn vaderlijk hart, bij deze plegtige vergadering, Mij voor de...

posted on: okt 15, 1838 | author: Herko

Openingsrede van 16 oktober 1837

Edel Mogende Heeren! De Koning heeft ons den last opgedragen, om in Zijnen naam deze zitting der Staten-Generaal te...

posted on: okt 16, 1837 | author: Herko

Troonrede van 17 oktober 1836

Edel Mogende Heeren! Bij het overzien van den tijdkring, die sedert Uwe jongste zitting is verloopen, reken Ik het een...

posted on: okt 17, 1836 | author: Herko

Troonrede van 19 oktober 1835

Edel Mogende Heeren! Met genoegen kan ik bij de opening dezer zitting, aan U Mogenden de verzekering geven, dat Onze...

posted on: okt 19, 1835 | author: Herko

Troonrede van 20 oktober 1834

Edel Mogende Heeren! Het is mij des te aangenamer U Edel Mogenden, bij de opening dezer zitting, te kunnen mededeelen,...

posted on: okt 20, 1834 | author: Herko

Troonrede van 21 oktober 1833

Edel Mogende Heeren! Zoo Ik mij altijd met genoegen in het midden bevinde der Vertegenwoordigers van het edele Volk,...

posted on: okt 21, 1833 | author: Herko

Troonrede van 15 oktober 1832

Edel Mogende Heeren! Gedurende de laatste maanden uwer pas geslotene zitting, deed zich meer dan eens het gegronde...

posted on: okt 15, 1832 | author: Herko

Troonrede van 17 oktober 1831

Edel Mogende Heeren! De moeijelijke omstandigheden, waarin het vaderland zich sedert meer dan een jaar bevindt, hebben...

posted on: okt 17, 1831 | author: Herko

« Previous Entries