subscribe: Posts | Comments

Troonrede van 4 augustus 1840

Edel Mogende Heeren! Het strekt Mij tot genoegen U Edel Mogenden rondom Mij geschaard te zien, en in persoon deze...

posted on: aug 4, 1840 | author: Herko

Troonrede van 21 oktober 1839

Edel Mogende Heeren! Bij de opening Uwer tegenwoordige zitting kan Ik weder de verzekering geven, dat Mijne...

posted on: okt 21, 1839 | author: Herko

Troonrede van 15 oktober 1838

Edel Mogende Heeren ! Het strekt tot voldoening voor Mijn vaderlijk hart, bij deze plegtige vergadering, Mij voor de...

posted on: okt 15, 1838 | author: Herko

Openingsrede van 16 oktober 1837

Edel Mogende Heeren! De Koning heeft ons den last opgedragen, om in Zijnen naam deze zitting der Staten‐Generaal te...

posted on: okt 16, 1837 | author: Herko

Troonrede van 17 oktober 1836

Edel Mogende Heeren! Bij het overzien van den tijdkring, die sedert Uwe jongste zitting is verloopen, reken Ik het een...

posted on: okt 17, 1836 | author: Herko

Troonrede van 19 oktober 1835

Edel Mogende Heeren! Met genoegen kan ik bij de opening dezer zitting, aan U Mogenden de verzekering geven, dat Onze...

posted on: okt 19, 1835 | author: Herko

« Previous Entries