subscribe: Posts | Comments

Troonrede van 20 oktober 1834

Edel Mogende Heeren! Het is mij des te aangenamer U Edel Mogenden, bij de opening dezer zitting, te kunnen mededeelen,...

posted on: okt 20, 1834 | author: Herko

Troonrede van 21 oktober 1833

Edel Mogende Heeren! Zoo Ik mij altijd met genoegen in het midden bevinde der Vertegenwoordigers van het edele Volk,...

posted on: okt 21, 1833 | author: Herko

Troonrede van 15 oktober 1832

Edel Mogende Heeren! Gedurende de laatste maanden uwer pas geslotene zitting, deed zich meer dan eens het gegronde...

posted on: okt 15, 1832 | author: Herko

Troonrede van 17 oktober 1831

Edel Mogende Heeren! De moeijelijke omstandigheden, waarin het vaderland zich sedert meer dan een jaar bevindt, hebben...

posted on: okt 17, 1831 | author: Herko

Troonrede van 18 oktober 1830

Edel Mogende Heeren! Uwe ijverige raadplegingen gedurende de onlangs gehouden buitengewone vergaderingen der...

posted on: okt 18, 1830 | author: Herko

Troonrede van 13 september 1830

Edel Mogende Heeren! De buitengewone Vergadering van U Edel Mogenden, welke heden opene, is, door den drang van...

posted on: sep 13, 1830 | author: Herko

« Previous Entries Next Entries »