subscribe: Posts | Comments

Troonrede van 18 oktober 1830

Edel Mogende Heeren! Uwe ijverige raadplegingen gedurende de onlangs gehouden buitengewone vergaderingen der...

posted on: okt 18, 1830 | author: Herko

Troonrede van 13 september 1830

Edel Mogende Heeren! De buitengewone Vergadering van U Edel Mogenden, welke heden opene, is, door den drang van...

posted on: sep 13, 1830 | author: Herko

Troonrede van 19 oktober 1829

Edel Mogende Heeren! Het genoegen zie Ik Mij wederom omringd door de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk,...

posted on: okt 19, 1829 | author: Herko

Troonrede van 20 oktober 1828

Edel Mogende Heeren! Het strekt Mij tot een levendig genoegen, Mij thans wederom door de Vertegenwoordigers van het...

posted on: okt 20, 1828 | author: Herko

Troonrede van 15 oktober 1827

Edel Mogende Heeren, Ik mag, bij voortduring, het genoegen ondervinden, bij het openen dezer Vergadering, aan U Edel...

posted on: okt 15, 1827 | author: Herko

Troonrede van 16 oktober 1826

Edel Mogende Heeren, Het is Mij bijzonder aangenaam, U Ed.Mog. op nieuw te kunnen mededeelen, dat Ik van alle...

posted on: okt 16, 1826 | author: Herko

Troonrede van 17 oktober 1825

Edel Mogende Heeren, Het huwelijk van Mijn beminden tweeden Zoon is, sedert uwe laatste vergadering, voltrokken. Zijne...

posted on: okt 17, 1825 | author: Herko

Troonrede van 18 oktober 1824

Edel Mogende Heeren! Het is Mij aangenaam, uwe tegenwoordige zitting te openen met de mededeeling, dat, behoudens het...

posted on: okt 18, 1824 | author: Herko

Troonrede van 20 oktober 1823

Edel Mogende Heeren! Wij mogen, dank zij de algoede Voorzienigheid!, ons wederom ontmoeten onder het voortdurend genot...

posted on: okt 20, 1823 | author: Herko

Troonrede van 21 oktober 1822

Edel Mogende Heeren! Bij het openen uwer vergadering is het Mij bijzonder aangenaam, U Ed.Mog. wederom de verzekering...

posted on: okt 21, 1822 | author: Herko

« Previous Entries Next Entries »