subscribe: Posts | Comments

Troonrede van 13 februari 1849

Mijne Heeren, de Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal! Naar het uitdrukkelijk voorschrift der...

posted on: feb 13, 1849 | author: Herko

Troonrede van 16 oktober 1848

Edel Mogende Heeren! Het zal voorzeker uwe goedkeuring wegdragen, dat Ik Mij, bij de opening dezer zitting, onthoude...

posted on: okt 16, 1848 | author: Herko

Troonrede van 18 oktober 1847

Edel Mogende Heeren! Met dankbaarheid aan het Opperwezen, erken Ik het groot voorregt, dat Mij geschonken wordt, van...

posted on: okt 18, 1847 | author: Herko

Troonrede van 19 oktober 1846

Edel Mogende Heeren! Bij het hervatten der belangrijke taak, welke door de Grondwet aan de Wetgevende Magt is...

posted on: okt 19, 1846 | author: Herko

Troonrede van 20 oktober 1845

Edel Mogende Heeren! Ik gevoel Mij gelukkig aan U Edel Mogenden bij vernieuwing te kunnen verklaren, dat er, over het...

posted on: okt 20, 1845 | author: Herko

Troonrede van 21 oktober 1844

Edel Mogende Heeren! Het is Mij aangenaam U Edel Mogenden, bij de hervatting van derzelver belangrijke taak, de...

posted on: okt 21, 1844 | author: Herko

Troonrede van 16 oktober 1843

Edel Mogende Heeren! Het strekt Mij tot genoegen, bij de opening der tegenwoordige zitting, aan U Edel Mogenden te...

posted on: okt 16, 1843 | author: Herko

Troonrede van 17 oktober 1842

Edel Mogende Heeren! Bij het opener der tegenwoordige zitting der Staten-Generaal, is het eene behoefte voor Mijn...

posted on: okt 17, 1842 | author: Herko

Troonrede van 18 oktober 1841

Edel Mogende Heeren! De jongste zitting der Staten-Generaal, door veelheid en gewigt van werkzaamheden gekenmerkt, is...

posted on: okt 13, 1841 | author: Herko

Inhuldigingsrede van 28 oktober 1840

Edel Mogende Heeren! De gewigtige dag is verschenen, waarop Ik U Edel Mogenden, vertegenwoordigers des Nederlandschen...

Inhuldigingsrede van 28 oktober 1840
posted on: okt 28, 1840 | author: Herko

« Previous Entries