subscribe: Posts | Comments

Openingsrede van 16 september 1890

Mijne Heeren! De Koning, Wiens dierbaar leven dit jaar, Gode zij dank, gespaard bleef, heeft ons opgedragen deze...

posted on: sep 16, 1890 | author: Herko

Openingsrede van 17 september 1889

Mijne Heeren! De Koning, ook thans verhinderd, in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze zitting der...

posted on: sep 17, 1889 | author: Herko

Openingsrede van 18 september 1888

Mijne Heeren! De Koning, verhinderd in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze zitting der Staten-Generaal...

posted on: sep 18, 1888 | author: Herko

Openingsrede van 1 mei 1888

Mijne Heeren! De Koning heeft ons opgedragen deze zitting van de Staten-Generaal te openen. Na het tot stand komen van...

posted on: mei 1, 1888 | author: Herko

Troonrede van 19 september 1887

Mijne Heeren! Met genoegen bevind Ik Mij te midden der vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk, dat in den loop...

posted on: sep 19, 1887 | author: Herko

Openingsrede van 20 september 1886

Mijne Heeren! Wij voldoen aan de vereerende opdracht des Konings door Uwe vergadering op heden te openen. Het is ons...

posted on: sep 20, 1886 | author: Herko

Troonrede van 14 juli 1886

Mijne Heeren! Met genoegen bevind Ik Mij weder te midden der vertegenwoordigers van Mijn volk. Het is U bekend, welk...

posted on: jun 14, 1886 | author: Herko

Troonrede van 21 september 1885

Mijne Heeren! Bij vernieuwing is het Mij aangenaam U rondom Mijnen Troon vergaderd te zien tot hervatting Uwer...

posted on: sep 21, 1885 | author: Herko

Troonrede van 17 november 1884

Mijne Heeren! Het is Mij hoogst aangenaam de vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk weder om Mijnen Troon...

posted on: nov 17, 1884 | author: Herko

Openingsrede van 15 september 1884

Mijne Heeren! Wegens den rouw over het smartelijke verlies, dat voor weinige maanden het Koninklijke Huis trof, heeft...

posted on: sep 15, 1884 | author: Herko

« Previous Entries