subscribe: Posts | Comments

Openingsrede van 16 september 1890

Mijne Heeren! De Koning, Wiens dierbaar leven dit jaar, Gode zij dank, gespaard bleef, heeft ons opgedragen deze...

posted on: sep 16, 1890 | author: Herko

Openingsrede van 17 september 1889

Mijne Heeren! De Koning, ook thans verhinderd, in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze zitting der...

posted on: sep 17, 1889 | author: Herko

Openingsrede van 18 september 1888

Mijne Heeren! De Koning, verhinderd in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze zitting der...

posted on: sep 18, 1888 | author: Herko

Openingsrede van 1 mei 1888

Mijne Heeren! De Koning heeft ons opgedragen deze zitting van de Staten‐Generaal te openen. Na het tot stand komen...

posted on: mei 1, 1888 | author: Herko

Troonrede van 19 september 1887

Mijne Heeren! Met genoegen bevind Ik Mij te midden der vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk, dat in den loop...

posted on: sep 19, 1887 | author: Herko

Openingsrede van 20 september 1886

Mijne Heeren! Wij voldoen aan de vereerende opdracht des Konings door Uwe vergadering op heden te openen. Het is ons...

posted on: sep 20, 1886 | author: Herko

« Previous Entries