subscribe: Posts | Comments

Troonrede van 17 september 1883

Mijne Heeren! Met genoegen zie Ik de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk weder vergaderd om ’s lands...

posted on: sep 17, 1883 | author: Herko

Troonrede van 18 september 1882

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk weder bijeen te zien. Mijne...

posted on: sep 18, 1882 | author: Herko

Openingsrede van 19 september 1881

Mijne Heeren! De Koning heeft ons opgedragen, uwe Vergadering van Zijnentwege te openen. De droevige gebeurtenis, die...

posted on: sep 19, 1881 | author: Herko

Troonrede van 20 september 1880

Mijne Heeren! Ik mag U dankbaar wijzen op de voorregten, die het Vaderland steeds geniet. De geboorte van eene Prinses...

posted on: sep 20, 1880 | author: Herko

Troonrede van 15 september 1879

Mijne Heeren! Het is Mij aangenaam, de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk weder bijeen te zien. Bij Mijne...

posted on: sep 15, 1879 | author: Herko

Troonrede van 16 september 1878

Mijne Heeren! Het verheugt Mij bij de opening dezer zitting aan de Staten-Generaal gunstige mededeelingen te kunnen...

posted on: sep 16, 1878 | author: Herko

Troonrede van 17 september 1877

Mijne Heeren! Het verheugt Mij, de Vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk weder vergaderd te zien. De algemeene...

posted on: sep 17, 1877 | author: Herko

Troonrede van 18 september 1876

Mijne Heeren! Met een gevoel van innige dankbaarheid voor al het goede ook dit jaar aan het Vaderland geschonken, kom...

posted on: sep 18, 1876 | author: Herko

Troonrede van 20 september 1875

Mijne Heeren! Met genoegen bevind Ik Mij op nieuw in Uw midden, om U, als Vertegenwoordigers van het Nederlandsche...

posted on: sep 20, 1875 | author: Herko

Troonrede van 21 september 1874

Mijne Heeren! Met groote erkentelijkheid en welgevallen mag Ik, bij de opening van deze zitting, gewagen van de even...

posted on: sep 21, 1874 | author: Herko

« Previous Entries Next Entries »